Vad är dansterapi?

Vad är rörelse / dansterapi?

Rörelse- och dansterapi (DMT Dance & Movement Therapy) är den psykoterapeutiska användningen av rörelse och dans för att stödja kroppens intellektuella, känslomässiga och motoriska funktioner. Som en form av uttrycksbehandling ser DMT på sambandet mellan rörelse och känslor.

Dansterapi (även dans- och rörelseterapi) är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform.

Dansterapi riktar sig till olika patientgrupper såväl individuellt som i grupp, både inom somatiken och psykiatrin. Alla åldersgrupper kan ha nytta av dansterapi. Den är också värdefull i psykosociala sammanhang. Dansterapi används inom behandling, rehabilitering, specialundervisning och förebyggande verksamhet. Dansterapi förekommer i privat, kommunal samt i landstingsregi.