Aktuella kurser

Intuitiv rörelse för alla!

Jämna veckor Skinner Releasing med Julia Adzuki
Uppstart 17 september 2018
Ojämna veckor Autentisk Rörelse med Pernilla Kindgren Thörn
Uppstart 24 september 2018

Tider: 13-15
Plats: Lokstallarna i Gnesta

Drop-in 200kr
Klippkort 10 ggr 1500kr
Klippkort 5 ggr 900kr

Skinner Releasing

Skinner Releasing är en kreativ och lättillgänglig dans och rörelsepedagogik som stödjer en känslighet och integrering för ens egen fysiska och fantasifulla upplevelse. Genom guidad poetiskt bildspråk med ljud och musik, samt beröring och improvisationsövningar ges impuls till spontan rörelse och kreativitet. Dessa metoder kan vara ett sätt att hantera stress och fysisk spänning i det dagliga livet genom att fördjupa medvetenhet av kroppen, sinnet och omvärlden.

Skinner Releasing utvecklades i början av 1970-talet av amerikanska dansaren Joan Skinner från den enkla principen; när en släpper på spänning och rörelsemönster kan en dansa med större frihet, styrka och artikulering. Klasserna är både lekfulla och vilsamma i en trygg och tillåtande miljö, för alla
människor oavsett erfarenhet och fysiska förmågor. Varje person rör sig i sin egen takt och lyssnar till sin egen kropp.

Julia är konstnär och pedagog som arbetar i gränslandet mellan dans/rörelse, ljud, skulptur och deltagande konst. Hon jobbar ofta med ljudets fysikalitet och upplevelsen av resonans, med kroppen som ett öra och minne. Julia är certifierad lärare i introduktionspedagogiken Skinner Releasing och en Magister i koreografi med en specialisering i New Performing Practices vid DOCH / Stockholms konsthögskola. Sedan 2009 har Julia pågående samarbete med Patrick Dallard; SymbioLab.

Anmälan och frågor: julia.adzuki@gmail.com
Mer info: www.juliaadzuki.com
www.skinnerreleasingnetwork.org

Autentisk Rörelse

Är en form av rörelsemeditation som vuxit fram ur ett möte mellan dans och psykologi, framförallt Jungs ”Aktiv imagination”, men även influenser av buddism.
Autentisk rörelse är en av dansterapins grunder men detta är ingen terapigrupp utan en grupp där du kan fördjupa mötet med dig själv och din närvaro tillsammans med andra. Den utförs med stängda ögon eller med ögonbindel i närvaro av ett eller flera vittnen. Varje klass börjar med en uppvärmning för att landa tillsammans. Den andra delen delar upp i små pass där vi i en hållen form övar på att vänta in rörelsen inifrån och följa den.
Vi undersöker och följer vad kroppen vill uttrycka och vilka bilder som kan stiga upp ur kroppen och in i rörelsen. I ett pass med Autentisk rörelse så varvas rörelse med att vara vittne och däremellan så delar vi våra upplevelser i ord eller uttrycka känslan genom att måla.

Pernilla jobbar med rörelse och dans både pedagogisk, konstnärligt och terapeutisk som dansterapeut. Hon har utbildning i Eurytmi, Fysisk teater och en Magister i Dansterapi vid DOCH (Dans och Cirkushögskolan)
Hon har även lång erfarenhet av olika rörelseformer såsom Kontaktimprovisation, Alexanderteknik, Feldenkreis, Primärlek, Yoga.

Anmälan och frågor: pernilla@dansande.se